Deze website wordt beheerd door 2Surrender Music Productions VOF (hierna 2SMP). Gospelduo 2Surrender is een handelsnaam van 2SMP.

 

Als u gebruik maakt van deze site en de producten en diensten die daar op te vinden zijn, dan laat u gegevens bij 2SMP achter.
Daarnaast laat de website een aantal cookies op uw computer of mobiele apparaat achter. Die worden gebruikt om de website beter te laten werken op uw apparaat.
2SMP vindt uw privacy erg belangrijk en gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door 2SMP gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

 

Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:
- de door de gebruiker verstrekte persoonlijke informatie via formulieren;
- data verkregen naar aanleiding van uw bezoek en gebruik van de website via cookies.

 

Formulieren
Door het invullen van genoemde het contact- en/of bestelformulier geeft u 2SMP persoonlijke informatie. Deze gegevens worden door 2SMP bewaart en verwerkt met als doel:
- het leveren en financieel afwikkelen van bestelde producten;
- het kunnen beantwoorden van verzoeken tot informatie;
- het kunnen ingaan en opvolgen van aanvragen van optredens;
- het kunnen reageren op opmerkingen en/of reacties betreffende de inhoud of werking van deze website.
Naast de gegevens die uzelf invult wordt het tijdstip, het IP-adres en de betreffende pagina opgeslagen om meer context te geven bij de formulierinzending en op die manier vollediger te kunnen voldoen aan vragen.

 

Cookies
Op deze website worden cookies op uw computer of mobiele apparaat geplaatst voor het geanonimiseerde gebruik van Google Analytics. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina's en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan 2SMP de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker.

 

Opslag
Persoonsgegevens

2SMP zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. 2SMP zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

 

Statistieken
Voor het verzamelen van statistieken maakt 2SMP gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. 2SMP heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten voor de verwerking van gegevens. De optie om gegevens te delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld.
De levensduur van de geanonimiseerde statistieken is 26 maanden.

 

Privacyrechten
U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.
Verzoeken tot inzage en wijziging of verwijdering dienen schriftelijk te worden ingediend bij 2SMP.
Deze verzoeken kunnen worden gestuurd naar:

 

2Surrender Music Productions
Inzageverzoek AVG
Walta 27
9202 JM  DRACHTEN

 

Sociale media
2SMP is op verschillende sociale media te vinden, zoals Facebook en Twitter. Wanneer u ons volgt op sociale media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw profielgegevens. Het Dienstenbureau volgt ook zelf sociale mediakanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op uw sociale media. Deze gegevens worden niet door 2SMP gebruikt of opgeslagen en vallen dus ook niet onder dit privacy statement.

 

Wijzigingen
Dit statement wordt regelmatig naar organisatorisch of politiek-juridische ontwikkelingen aangepast. Raadpleeg deze daarom met enige regelmaat wanneer u onze website bezoekt.

 

Laatst bijgewerkt: 18 juni 2019